Buri Tribesmen Warlord
Final

Final

first sketch

first sketch

value and clean up

value and clean up

Buri Tribesmen Warlord

Remnant: From the Ashes-
Buri Tribesmen Warlord- fanart

More artwork
Yagiz kani wandering ancientYagiz kani dnd partyYagiz kani piltover brawler final